TRAININGEN

Landelijke Praktijktrainingen® Leerlingbegeleiding

Ortho Consult biedt praktijktrainingen landelijk aan voor werkenden in het voortgezet onderwijs. Alle trainingen worden verzorgd in zalencentrum Regardz La Vie in Utrecht, vlakbij het Centraal Station. De deelnemersprijs is inclusief werkmateriaal, koffie/thee en een uitgebreide lunch.

Hoe herken je Praktijktrainingen® van Ortho Consult?:

  1. Vertrekken altijd vanuit een contextuele visie, waarbij een begeleider de leerling benadert in diens context en met name aandacht geeft aan de loyaliteit met zijn ouders en het evenwicht daarin tussen geven en ontvangen
  2. Werken altijd in de verhouding 30% theorie en 70% praktijk
  3. Gaan uit van de wens van de deelnemer ook diens eigen persoonlijke ontwikkeling in de training aandacht te geven
  4. Op alle praktijktrainingen is onze Ethische Code en het daarbij horende Klachtenreglement van toepassing

* SBU = Studiebelastingsuren

Ortho Consult in school?

Naast de landelijke trainingen is Ortho Consult ook actief binnen scholen. Alle praktijktrainingen kunnen ook 'op locatie' worden uitgevoerd. Afgestemd op de speciale wensen van een eigen school maken we een training 'op maat', waarbij rekening wordt gehouden met het eigen karakter van de school.

Een offerte kan worden aangevraagd via de website van Ortho Consult of natuurlijk ook telefonisch 0499-841619.

Ortho Consult geeft, naast praktijktrainingen leerlingbegeleiding op scholen, ook supervisie, advisering rond conflictsituaties en lezingen rond een groot aantal actuele thema's, zoals faalangst. Voor vragen en/of overleg kunt u zich rechtstreeks wenden tot Susanne Nieuwenbroek, accountmedewerker van Ortho Consult.

 

Hier vind je een overzicht van alle, voor Ortho Consult, werkende trainers.

De volgende Praktijktrainingen® vallen onder het programma:


Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen® op de site van Ortho Consult.


De macht van machomannetjes in school!  [Bio 1, 2, 6 en 7 SBU=7 uur]
Eendaagse training in Utrecht"Een dag om niet snel te vergeten: humor en inzicht gingen nog nooit zo mooi samen."Ze intimideren je, bedreigen je, lachen je uit en maken je klein. Bitches en macho's! Leerlingen die voortdurend over grenzen gaan, nauwelijks gezag accepteren, nooit verantwoordelijkheid lijken te nemen voor hun daden. Als je boos op ze wordt, geven ze een grote bek. Kent u zulke leerlingen? Dan is deze eendaagse training een prachtige uitdaging om deze leerlingen anders te leren benaderen. Een training die uitnodigt om de destructieve assertiviteit van deze leerlingen te beantwoorden met een krachtige, respectvolle, constructieve basishouding. Door de vele concrete tips en een theoretische uitwerking van het waarom van 'bitch- en macho-gedrag' krijg je (hernieuwd) vertrouwen om een ontmoeting aan te gaan met deze groep leerlingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.
Data: 7 februari 2018
Trainer: Hans Kaldenbach

Voor wie: iedereen die met jongeren werkt

Inclusief het praktijkboek 'Machomannetjes, 99 tips om de straatcultuur terug te dringen uit uw school' (Hans Kaldenbach)

Kosten: € 395,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Effectieve aanpak van examenvrees in school!  [BIO 2, 6 en 7, SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"Eén op de vier leerlingen ontwikkelt ongezonde spanning in het examenjaar. Hoe je deze leerlingen kunt begeleiden, leer je in twee praktische dagen."Op steeds meer scholen wordt (ook) in het eindexamenjaar aandacht besteed aan een training rondom faalangst. Juist in het slotjaar van het middelbaar onderwijs neemt de spanning voor veel leerlingen toe. Eén op vier heeft de spanning niet goed onder controle. Dat heeft invloed op de resultaten en/of op het welzijn van de leerlingen (en hun omgeving). In een trainingsprogramma kunnen begeleiders gelukkig van betekenis zijn voor deze groep leerlingen. We baseren ons in deze tweedaagse op de methodieken en opvattingen uit de vierdaagse basistraining ‘Faalangst de baas’. In deze twee dagen gaan we vanuit die basis op zoek naar werkvormen, methodiek en theoretische toevoegingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.
Data: 21 februari 2018, 13 maart 2018
Trainer: Kim Oonk

Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders en faalangsttrainers die betekenisvol willen zijn voor leerlingen in examenklassen

Inclusief het boek 'Van examenvrees naar examenfeest' (Kim Oonk)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Faalangst de baas met een training op school!  [BIO 2, 6 en 7, SBU= 32 uren]
Vierdaagse met terugkommiddag in Utrecht"Al meer dan 500 studenten volgden deze populaire training. Let op: deze training is meestal snel volgeboekt."Van iedere twaalf leerlingen heeft er één last van faalangst. Vaak is dat duidelijk, soms zorgt een leerling ervoor dat zijn probleem onzichtbaar blijft. Faalangstige leerlingen hebben de neiging om vanuit mislukkingen te kijken naar hun ontwikkeling. Successen schrijven ze toe aan anderen. Ortho Consult is oprichter van www.faalangst.nl en is landelijk de grootste kennispartner als het gaat om faalangst. We hebben een succesvolle groepstraining ontwikkeld, die op bijna 70% van alle Nederlandse scholen wordt aangeboden aan faalangstige leerlingen. Deelnemers leren in deze vierdaagse praktijktraining hoe deze leerlingen te diagnosticeren en ook hoe effectief en verantwoord een training te geven. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.
Data: 21 maart 2018, 18 april 2018, 22 mei 2018, 6 juni 2018, 25 september 2018
Trainer: Kim Oonk

Voor wie: leerkrachten/docenten/begeleiders/mentoren die opgeleid willen worden tot faalangsttrainer in de bovenbouw PO en onder- en bovenbouw VO

Inclusief voor iedere deelnemer het boek 'Handboek faalangsttraining' (Ard Nieuwenbroek en Jan Ruigrok)

Kosten: € 1.095,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Faalangst: een contextuele verdieping  [BIO 2, 6 en 7, SBU=28 uren]
Driedaagse training in Utrecht"Ik heb nu pas ontdekt hoe belangrijk het is om iets van jezelf te begrijpen als je de faalangst van een ander wilt begeleiden. Heel veel geleerd!"Veel scholen werken met trainingsprogramma’s voor leerlingen met faalangst en examenvrees. Als begeleider van een trainingsprogramma kom je ondanks een gedegen opleiding tot trainer, veel vragen tegen in de praktijk. Wat doe je als een leerling die je denkt te kunnen helpen, je hulp weigert? En wat doe je als ouders vinden dat hun kind deel moet nemen, terwijl jij je twijfels hebt omdat er diepere problematiek speelt? De deelnemers ontdekken de diepere laag van het trainerschap (waarom doe ik wat ik doe) en van het begeleiden (waarom doet de ander wat hij doet). Naast oefenen en verdiepen, krijgen deelnemers ook een hele praktische uitwerking om een trainingsdag samen met ouders en leerlingen te organiseren. Een training die elke faalangsttrainer verrijkt met nieuwe energie en inspiratie.
Data: 22 januari 2018, 6 februari 2018, 21 februari 2018
[Volgeboekt] Trainer: Ivo Mijland

Voor wie: faalangsttrainers die ervaring hebben met het geven van een trainingsprogramma in PO of VO

Inclusief het boek 'Faalangst en ouders' en 'Het geheim achter faalangst en de dvd 'Faalangst en ouders' (Ard Nieuwenbroek)

Kosten: € 675,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Klagende ouders: ellende of kans?  [BIO 1, 2 , 6 en 7, SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"Nooit doen: terugklagen. Beschouw lastige ouders liever als potentiële ambassadeurs. Een training waarin het probleem klagen boeiend wordt omgedacht."


 


In het onderwijs worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met klagende ouders. Het lijkt soms of deze ouders je eerder als tegenstander zien dan als bondgenoot. Deze ouders maken het je soms erg lastig, zeker als de klachten irreëel lijken. Ze vragen om andere docenten, betere roosters, een andere mentor of zelfs het ontslag van een niet functionerende docent. Door de onredelijkheid van die klachten, lukt het veel leerkrachten niet om constructief te blijven communiceren. De klacht maakt boos, verdrietig of nodigt uit om terug te klagen. Wat kun je doen om klagende ouders weer tot bondgenoten te maken? Hoe onderzoek je de behoefte die achter elke klacht schuilgaat? Hoe voorkom je dat klagers je humeur beïnvloeden? Hoe kun je zelf invloed nemen, om de klager te verleiden om samen te werken aan een oplossing?Data: 30 januari 2018, 21 februari 2018
Trainer: Petra Nijdam

Voor wie: Iedereen die gesprekken voert met ouders

Inclusief het boek: 'De kracht van klagende ouders' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Meer motivatie in de klas  [BIO 1, 2 en 7 SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"Wat een energie heb ik gekregen van al die nieuwe ideeën. En geweldig die tien praktijkprincipes die leerlingen motiveren. Ze werken echt!"Herken je deze voorbeelden?

De leerlingen letten niet goed op.

Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg.

Een leerling vraagt: waarom moeten we dit kennen meneer?Ongemotiveerde leerlingen. Op school wordt van alles geprobeerd om deze groep leerlingen in beweging te krijgen. Soms met resultaat, vaak met het idee aan een dood paard te trekken. In deze eendaagse praktijkdag gaan we op praktische wijze kijken naar het begrip motivatie in de klas. De deelnemers krijgen een serie handvatten om ongemotiveerde leerlingen in beweiging te krijgen. Niet door de leerling te veranderen, maar door zelf met frisse nieuwe ideeën je lessen voor te bereiden. Deelnemers ontdekken hoe veel invloed ze ZELF kunnen uitoefenen op het motivatieprobleem van de ANDER waar ze last van hebben. 
Data: 11 december 2018, 12 december 2018
Trainer: Maarten Van de Broek

Voor wie: iedereen die werkt met jongeren

Inclusief het boek 'Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren' (Maarten Van de Broek) en 'De Motivatiewaaier' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (najaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Passend onderwijzen, Pedagogisch vakmanschap in de klas  [BIO 1/2/6/7, SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"Deze vakman heeft me laten ervaren dat onderwijs vakmanschap is, met pedagogisch tact als je belangrijkste gereedschap."Of passend onderwijs een succes wordt is voor honderd procent afhankelijk van het vakmanschap van de leerkracht, de leraar. Protocollen of ontwikkelingsprofielen vormen niet de basis van passend onderwijs. Het is de omgeving die de leerkracht creëert, de wijze waarop hij het gedrag van de leerling interpreteert, de manier waarop leerkracht en leerling met elkaar omgaan. Passend onderwijs gaat niet over leerlingen met een beperking, maar over het voorkomen van (gedrags-)problemen door het kind in alle leerlingen te zien. In deze training leert u uw vakmanschap te vergroten, onzinnige bureaucratische ballast te vermijden en uzelf bewust te worden van de(on-)mogelijkheden van passend onderwijzen.
Data: 27 maart 2018, 23 mei 2018
Trainer: Peter Mol

Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders/IB'ers, docenten/leerkrachten in het PO en VO

Inclusief voor iedere deelnemer het boek: Pedagogisch vakmanschap in de klas (Peter Mol)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Positieve groepsvorming: een onderschatte noodzaak  [BIO 1, 2, 6 en 7 SBU= 14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht"In positieve groepen wordt beter gepresteerd en minder gepest. Een preventieve blik op hoe je klas kunt begeleiden, vanaf dag 1."Deze training biedt zeer bruikbare nieuwe inzichten voor leerkrachten en mentoren die in het nieuwe schooljaar direct positieve invloed willen uitoefenen in het groepsdynamische proces. Kenmerkend voor groepen, is dat er vanaf de eerste minuut een bijzonder onbewust proces plaatsvindt tussen de individuen die samenkomen. Dit onzichtbare proces kan tot leuke en minder leuke klassen leiden. Wat niet iedereen weet, is dat je het onzichtbare proces in de groep kunt sturen door bewuste keuzes te maken binnen het proces. Het begin van het schooljaar is het gouden moment om een klas positief te starten. Deze tweedaagse training gaat in op de kennis over groepsdynamieken en geeft zeer concrete handvatten om de start met je leerlingen veilig te laten verlopen. Investeren in het groepsproces is goed voor de sfeer, maar zeker ook voor het leerrendement gedurende het schooljaar. Deze training omvat twee dagen en vindt plaats in Utrecht.
Data: 5 juni 2018, 20 juni 2018
Trainer: Jac Giesen

Voor wie: iedereen die met kinderen in groepen werkt

Inclusief het boek 'Handboek positieve groepsvorming (Maya Bakker en Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Proeverij contextueel werken  [BIO 1, 2, 5, 6 en 7, SBU=14uren]
Tweedaagse training in Utrecht (10.00-16.00 uur)"Nu snap ik waarom mijn collega zo enthousiast is over de tweejarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Ongelofelijk interessante materie."Ortho Consult timmert al zeventien jaar aan de weg als opleidingsinstituut, waarbij we steeds vertrekken vanuit de contextuele visie, zoals uitgewerkt door Ivan Böszörmenyi-Nagy. Elk jaar zit de tweejarige opleiding volgeboekt. Studenten maken een enorme progressie door, maar lopen ook tegen een struikelpunt aan: hoe leg ik mijn teamleider of collega uit wat contextueel werk eigenlijk is. Want soms lijkt het op tovenarij. Mensen die contextueel kijken naar leerlingen, zien andere dingen en doen daardoor ook andere dingen. Om iets van die magie te gunnen aan iedereen die geen tijd heeft voor een tweejarige opleiding, verzorgt één van de drie opleiders (Ivo Mijland) een tweedaagse proeverij. In twee dagen maak je kennis met de kracht van de contextuele benadering. Deze praktijktraining wordt gegeven in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Een uitstekende manier om de zomervakantie geïnspireerd te beginnen.
Data: 25 juni 2018, 26 juni 2018
Trainer: Ivo Mijland

Voor wie: iedereen die kennis wil maken met de contextuele benadering of wie de theorie nog eens praktisch wil herkaderen

Inclusief het boek 'Ik ben toch té gek!' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Radicalisering in de klas  [BIO 2, 6 en 7; SBU=6 uren]
Eendaagse training in Utrecht“Jannie brengt op humorvolle en concrete wijze een heel zwaar onderwerp dichterbij. Ik heb ontdekt dat ik de ander moet ontmoeten, om met jongeren te werken die er andere ideeën op na houden.”Dat jongeren kunnen radicaliseren is niet nieuw. Op zoek naar hun identiteit, zijn ze soms vatbaar voor extreme denkbeelden. Toch lijkt er steeds meer een ‘markt’ om jongeren naar extremistische groeperingen te lokken. Wat drijft jongeren om IS te romantiseren? Waarom sluiten pubers aan bij extreem rechtse groeperingen? Wat maakt dat ze een brandbom tegen een moskee gooien? En hoe komt het dat ze zich gerechtigd voelen om homo’s in elkaar te slaan? Tijdens deze praktijkdag neemt Jannie Limburg de deelnemers mee in een driesporenreis. Waarom radicaliseren jongeren? Hoe herken ik de eerste signalen van radicalisering? En hoe kan ik als leraar betekenisvolle interventies plegen om de jongeren te ontmoeten en te erkennen, om ze zo te ontmoedigen hun extreme reis voort te zetten. Deze dag helpt je om bruggen te bouwen, op het moment dat de verschillen groter worden.
Data: 7 maart 2018
Trainer: Jannie Limburg

Voor wie: voor iedereen werkzaam in het VO en beroepsonderwijs

Inclusief twee praktische e-books: 'Idealen op drift' en 'Puberaal, lastig of radicaliserend'

Kosten: € 225,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Succesvol werken met sociale vaardigheden in school  [BIO 2 ,6 en 7, SBU=32 uren]
Vierdaagse training met terugkomochtend"Deze training staat al sinds 1999 op onze agenda. Met elk jaar louter enthousiaste reacties."


 Een deel van de leerlingen op elke school kampt met een tekort aan sociale vaardigheden en is minder weerbaar. Soms komt dat tot uiting in onaangepast of grensoverschrijdend gedrag. Een andere keer vallen deze leerlingen juist helemaal niet op, of zijn angstig, stil of teruggetrokken. Het zijn veelal leerlingen met onvoldoende zelfvertrouwen, eigenheid, zelfafbakening en zelfvalidatie. Op veel scholen is het vanzelfsprekend om deze groep leerlingen een groepstraining 'Sociale vaardigheden of Sociale weerbaarheid' te laten volgen. Een belangrijk doel van deze begeleiding is ook de rol en betekenis van ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag te onderzoeken. Dit vraagt om een trainershouding vanuit contextueel perspectief. Deelnemers leren in deze praktijktraining hoe leerlingen te diagnosticeren voor een training op school, hoe een training methodisch te geven in passende samenwerking met ouders en deze te borgen binnen de school. Het ontwikkelen van een persoonlijke trainersattitude staat daarbij centraal!
 
Data: 31 oktober 2018, 14 november 2018, 28 november 2018, 12 december 2018, 16 januari 2019
Trainer: Esther Bressers

Voor wie: leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, leerlingbegeleiders die opgeleid willen worden tot “Trainer sociale weerbaarheid” voor leerlingen in het VO en bovenbouw PO

Inclusief voor iedere deelnemer het handboek 'Training Sociale vaardigheden' ( Esther Bressers en Kim Oonk)

Kosten: € 1.095,00 (najaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Verdiepingstraining Echtscheiding en school: een verbindende kans  [1, 2, 6 en 7 SBU=14 uren]
Tweedaagse training in Utrecht“Hoe hebben we aandacht op onze school voor leerlingen van gescheiden ouders?  Je leert hoe je deze  leerlingen kunt begeleiden in groepsverband of individueel”.


 


Deze training is een vervolg op de 2-daagse training Echtscheiding en School: een verbindende kans. Deelnemers die elders ervaring rondom dit onderwerp hebben opgedaan, kunnen natuurlijk ook deelnemen.  Jongeren die meegedaan hebben met een groepstraining rondom echtscheiding blijken hier echt baat bij te hebben. In deze tweedaagse kijken we hoe we deze training op school op kunnen zetten en besteden we veel aandacht aan de praktische uitvoering van de training.


 


Na deze training ben je in staat om een groepstraining op te starten, leerlingen zowel  individueel als ook in groepsverband te begeleiden, weet je wat belangrijk is in het contact met ouders en stiefouders en kun je op je eigen school andere docenten coachen in het contact met leerlingen van gescheiden ouders en met de ouders zelf. Data: 27 maart 2018, 10 april 2018
Trainer: Leendert van Genderen

Voor wie: leerkrachten PO en docenten/begeleiders VO

Inclusief de map gedeeld verdriet (R. Fiddelaers)

Kosten: € 450,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.

Voortgezet Onderwijs: Effectieve leerling besprekingen hebben zichtbaar effect  [BIO 4,5,6,7/SBU-7 uren]
Eendaagse training in UtrechtLet op: Dit is een specifieke training voor het VO!"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".Denk nog eens terug aan je laatste leerlingbespreking. Is er tijdens de bespreking recht gedaan aan de leerling, de klas, aan de docenten en aan de ouders. Bij effectieve leerling besprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerling, ouders en docenten.   Leerlingbespreking worden op scholen heel verschillend ingevuld. Niet alleen de bespreking maar ook de voorbereiding en de acties en evaluatie zijn van essentieel belang.  Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Ook kan een bespreking frustratie opleveren bij de mentor en vakdocenten. Bij een effectieve leerlingbespreking dient er aandacht te zijn voor de leerling en zijn ouders, de mentor en de vakdocenten.  Effectieve leerling besprekingen leiden tot actie en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Na deze praktijktraining weet je:- Wat nodig is voor een effectieve leerlingbespreking

- Hoe je een leerlingbespreking kunt leiden

- Wat je persoonlijke aandachtspunten zijn en wat aandachtspunten zijn voor de school. 
Data: 20 februari 2018
Trainer: Leendert van Genderen

Voor wie: Geschikt voor iedereen in het VO die te maken heeft met leerling besprekingen; vakdocenten, mentor, teamleiders en zorgfunctionarissen.

Inclusief het boek Nieuwe praktijkgids Leerlingbesprekingen( Inge Hummel)

Kosten: € 225,00 (voorjaar)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor Praktijktrainingen®.

Terug naar het overzicht.


Naast de landelijke praktijktrainingen van Ortho Consult, kunt u ook een mentortraining op uw school laten verzorgen. Een training mentoraat wordt op maat samengesteld, zodat de mentoren trainen in de gevraagde thema’s.