Agenda

Ouders, het verborgen kapitaal van de school  [BIO 1,2,6,7 en SBU 7 uren]
22 januari 2018


“Ik besef veel meer hoe belangrijk de rol van ouders is en heb handvatten gekregen om dit concreet vorm te geven”.Betrokkenheid van ouders bij de school en een goede samenwerking tussen thuis en school zorgt voor betere prestaties, vermindering van absentie en probleemgedrag en meer welbevinden van het kind. Het levert de school maar ook het kind en de ouders veel op. Scholen vinden het vaak lastig om ouderbetrokkenheid concreet vorm te geven. Hoe betrek je ouders bij de school, hoe geef je dit vorm , hoe kom je tot samenwerken zeker als ouders meer een tegenstanders dan een bondgenoot lijken. Ouders zijn het verborgen kapitaal van de school. Dat kapitaal verzilveren is van groot belang. Ouderbetrokkenheid begint bij de visie van de school dat ouders de belangrijkste personen in het leven van een kind zijn. Uitgaan van de  loyaliteitsband tussen ouder en kind is de eerste stap  in het vormgeven van ouderbetrokkenheid.  Tijdens deze praktische trainingsdag krijg je de nieuwste inzichten over ouderbetrokkenheid en vooral hoe je dit praktisch vorm kunt geven op school.
Trainer: Leendert van Genderen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Geschikt voor iedereen die met ouders te maken heeft, leerkrachten, docenten, mentoren, teamleiders, zorgfunctionarissen en directie.

Inclusief het boek Handboek voor elke ouder (Leendert van Genderen, Marinka Brandwijk-Kok en Ivo Mijland)

Kosten: € 225,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Faalangst: een contextuele verdieping  [BIO 2, 6 en 7, SBU=28 uren]
22 januari, 6 februari, 21 februari 2018


"Ik heb nu pas ontdekt hoe belangrijk het is om iets van jezelf te begrijpen als je de faalangst van een ander wilt begeleiden. Heel veel geleerd!"Veel scholen werken met trainingsprogramma’s voor leerlingen met faalangst en examenvrees. Als begeleider van een trainingsprogramma kom je ondanks een gedegen opleiding tot trainer, veel vragen tegen in de praktijk. Wat doe je als een leerling die je denkt te kunnen helpen, je hulp weigert? En wat doe je als ouders vinden dat hun kind deel moet nemen, terwijl jij je twijfels hebt omdat er diepere problematiek speelt? De deelnemers ontdekken de diepere laag van het trainerschap (waarom doe ik wat ik doe) en van het begeleiden (waarom doet de ander wat hij doet). Naast oefenen en verdiepen, krijgen deelnemers ook een hele praktische uitwerking om een trainingsdag samen met ouders en leerlingen te organiseren. Een training die elke faalangsttrainer verrijkt met nieuwe energie en inspiratie.
Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: faalangsttrainers die ervaring hebben met het geven van een trainingsprogramma in PO of VO

Inclusief het boek 'Faalangst en ouders' en 'Het geheim achter faalangst en de dvd 'Faalangst en ouders' (Ard Nieuwenbroek)

Kosten: € 675,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Executieve functies in de klas  [BIO1, 2, 7, SBU 14 uren]
24 januari, 7 februari 2018


“Tijdens deze training leer je om executieve functies bij leerlingen te herkennen en versterken. Erg veel geleerd.”Leerlingen die steeds moeite hebben om aan hun werk te beginnen, de instructie niet begrepen hebben, geen overzicht hebben over hun planning en taken, hun aandacht maar moeilijk bij de les kunnen houden, weinig zicht hebben op eigen handelen of moeite hebben om hun emoties te beheersen en reguleren. Leraren en docenten hebben er in de klas dagelijks mee te maken. De leerling is slim genoeg, maar mist leerslimheid. Wetenschappers hebben ontdekt dat veel van deze, vaak onbegrijpelijke, problemen te maken hebben met onvoldoende ontwikkeling van executieve functies. Deze functies gaan over de aansturing, uitvoering en controle van leergedrag en zijn zelfs in hoge mate bepalend voor gedragsontwikkeling en schoolprestaties van onze leerlingen. Kinderen hebben er recht op om essentiële leervaardigheden te leren, zodat ze zich kunnen focussen op de leertaak. Omdat de ontwikkeling van executieve functies in de opvoeding start, is intensieve samenwerking met ouders absoluut nodig om deze functies in de schoolsituatie te kunnen versterken. Dit vraagt om een training vanuit contextuele visie!Een tweedaagse training die inzicht geeft in de executieve functies bij leerlingen, hoe deze te stimuleren en de essentiële samenwerking daarbij tussen thuis en school.  
Trainer: Esther Bressers (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die werkt met leerlingen in de leeftijd van 10-18 jaar.

Inclusief het boek 'Executieve functies versterken op school, een praktische gids voor leerkrachten (J.Cooper-Kahn en M. Foster)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Klagende ouders: ellende of kans?  [BIO 1, 2 , 6 en 7, SBU=14 uren]
30 januari, 21 februari 2018

"Nooit doen: terugklagen. Beschouw lastige ouders liever als potentiële ambassadeurs. Een training waarin het probleem klagen boeiend wordt omgedacht."


 


In het onderwijs worden leerkrachten in toenemende mate geconfronteerd met klagende ouders. Het lijkt soms of deze ouders je eerder als tegenstander zien dan als bondgenoot. Deze ouders maken het je soms erg lastig, zeker als de klachten irreëel lijken. Ze vragen om andere docenten, betere roosters, een andere mentor of zelfs het ontslag van een niet functionerende docent. Door de onredelijkheid van die klachten, lukt het veel leerkrachten niet om constructief te blijven communiceren. De klacht maakt boos, verdrietig of nodigt uit om terug te klagen. Wat kun je doen om klagende ouders weer tot bondgenoten te maken? Hoe onderzoek je de behoefte die achter elke klacht schuilgaat? Hoe voorkom je dat klagers je humeur beïnvloeden? Hoe kun je zelf invloed nemen, om de klager te verleiden om samen te werken aan een oplossing?Trainer: Petra Nijdam (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die gesprekken voert met ouders

Inclusief het boek: 'De kracht van klagende ouders' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Burn-out in de klas  []
31 januari, 21 februari 2018


“Een heldere boodschap over een ingewikkeld onderwerp”Veel jongeren ervaren té vaak, té veel stress en raken té snel overbelast. Een deel van hen heeft bijna dagelijks last van spanning of prestatiedruk. En voor sommigen is de stress zelfs zo groot, dat zij niet of nauwelijks meer naar school gaan, achter raken op het onderwijsprogramma en voor een korte of langere periode thuis komen te zitten. Dit heeft grote gevolgen voor hun ontwikkeling en prestaties op school. Terwijl deze jongeren in de bloei van hun leven zouden moeten zijn, voelen zij zich juist enorm vermoeid, futloos, willen niets meer, ervaren angsten, schamen zich of slapen slecht. Leerlingen, waarover ouders en mensen in het onderwijs zich grote zorgen maken. En helaas zijn er in deze tijd steeds meer jongeren die in een dergelijke burn-out raken. Wat zijn, vaak onzichtbare, oorzaken van het leegraken van de tank van deze leerlingen? Waardoor raken sommige leerlingen sneller opgebrand en lukt het hen niet hun school- en levensritme weer vanzelf op te pakken? Wat kun je doen binnen je school en waar liggen je grenzen? De intensieve begeleiding van deze leerlingen vraagt om nauwe samenwerking tussen ouders, school en hulpverlening. In deze tweedaagse training vanuit een contextuele visie wordt inzicht gegeven in de mogelijke oorzaken van een burn-out bij jongeren en hoe deze leerlingen en hun ouders passend te begeleiden binnen de school en daarbuiten.  
Trainer: Esther Bressers (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Onderwijsmensen die regelmatig met dit thema te maken hebben

Inclusief het boek Stop burn-out, Wat als je batterijen leeglopen: praktische tips om burn-out te herkennen, te vermijden, te bestrijden (Luk de Wulf)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Een pleegkind in je (mentor)klas  [SBU 7 uren]
5 februari 2018


 In de prijswinnende IDFA-documentaire ‘Alicia’ krijgt de kijker een indringend beeld te zien van een meisje dat als ze één jaar oud is uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige leeftijd terecht in een kindertehuis en als ze negen is zit ze daar nog steeds, in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in jaar uit hopend op een plek in een pleeggezin? De documentaire roept volop vragen op. Over de rol van de moeder, de inspanningen van pleegzorg, de effecten van een onstabiele leefsituatie maar ook van de rol die school ook heeft. Want logischerwijze: Alicia is ook leerplichtig. Ortho Consult organiseert dit jaar een unieke eendaagse trainingsdag, waarbij de trainer (Björn van de Berg, hij heeft zelf een geschiedenis als pleegkind) je laat zien wat er gebeurt als je het kind erkenning geeft over haar allerliefste wens: wonen bij mama. Tijdens deze dag leer je hoe je meisjes als Alicia, die op elke school rondlopen en die elke dag schreeuwen om genoegdoening voor de pijn, echt kunt ontmoeten. Als dochter van een moeder die vanuit haar geschiedenis nooit de moeder kon zijn die ze zo graag zelf gehad had. Deze dag komen begrippen als verticale loyaliteit, destructief recht en roulerende rekening ruimschoots aan de orde. Een dag waarop je leert wat Alicia echt nodig heeft…
Trainer: Bjorn van den Berg (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Mensen die voor de klas staan op scholen : leerkrachten PO en docenten/mentoren VOKosten: € 195,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.De macht van machomannetjes in school!  [Bio 1, 2, 6 en 7 SBU=7 uur]
7 februari 2018


"Een dag om niet snel te vergeten: humor en inzicht gingen nog nooit zo mooi samen."Ze intimideren je, bedreigen je, lachen je uit en maken je klein. Bitches en macho's! Leerlingen die voortdurend over grenzen gaan, nauwelijks gezag accepteren, nooit verantwoordelijkheid lijken te nemen voor hun daden. Als je boos op ze wordt, geven ze een grote bek. Kent u zulke leerlingen? Dan is deze eendaagse training een prachtige uitdaging om deze leerlingen anders te leren benaderen. Een training die uitnodigt om de destructieve assertiviteit van deze leerlingen te beantwoorden met een krachtige, respectvolle, constructieve basishouding. Door de vele concrete tips en een theoretische uitwerking van het waarom van 'bitch- en macho-gedrag' krijg je (hernieuwd) vertrouwen om een ontmoeting aan te gaan met deze groep leerlingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.
Trainer: Hans Kaldenbach (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die met jongeren werkt

Inclusief het praktijkboek 'Machomannetjes, 99 tips om de straatcultuur terug te dringen uit uw school' (Hans Kaldenbach)

Kosten: € 395,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Voortgezet Onderwijs: Effectieve leerling besprekingen hebben zichtbaar effect  [BIO 4,5,6,7/SBU-7 uren]
20 februari 2018


Let op: Dit is een specifieke training voor het VO!"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".Denk nog eens terug aan je laatste leerlingbespreking. Is er tijdens de bespreking recht gedaan aan de leerling, de klas, aan de docenten en aan de ouders. Bij effectieve leerling besprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerling, ouders en docenten.   Leerlingbespreking worden op scholen heel verschillend ingevuld. Niet alleen de bespreking maar ook de voorbereiding en de acties en evaluatie zijn van essentieel belang.  Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Ook kan een bespreking frustratie opleveren bij de mentor en vakdocenten. Bij een effectieve leerlingbespreking dient er aandacht te zijn voor de leerling en zijn ouders, de mentor en de vakdocenten.  Effectieve leerling besprekingen leiden tot actie en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Na deze praktijktraining weet je:- Wat nodig is voor een effectieve leerlingbespreking

- Hoe je een leerlingbespreking kunt leiden

- Wat je persoonlijke aandachtspunten zijn en wat aandachtspunten zijn voor de school. 
Trainer: Leendert van Genderen/Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Geschikt voor iedereen in het VO die te maken heeft met leerling besprekingen; vakdocenten, mentor, teamleiders en zorgfunctionarissen.

Inclusief het boek Nieuwe praktijkgids Leerlingbesprekingen( Inge Hummel)

Kosten: € 225,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Effectieve aanpak van examenvrees in school!  [BIO 2, 6 en 7, SBU=14 uren]
21 februari, 13 maart 2018


"Eén op de vier leerlingen ontwikkelt ongezonde spanning in het examenjaar. Hoe je deze leerlingen kunt begeleiden, leer je in twee praktische dagen."Op steeds meer scholen wordt (ook) in het eindexamenjaar aandacht besteed aan een training rondom faalangst. Juist in het slotjaar van het middelbaar onderwijs neemt de spanning voor veel leerlingen toe. Eén op vier heeft de spanning niet goed onder controle. Dat heeft invloed op de resultaten en/of op het welzijn van de leerlingen (en hun omgeving). In een trainingsprogramma kunnen begeleiders gelukkig van betekenis zijn voor deze groep leerlingen. We baseren ons in deze tweedaagse op de methodieken en opvattingen uit de vierdaagse basistraining ‘Faalangst de baas’. In deze twee dagen gaan we vanuit die basis op zoek naar werkvormen, methodiek en theoretische toevoegingen. Let op: deze training is meestal binnen enkele weken volgeboekt.
Trainer: Kim Oonk (overzicht van alle trainers)
Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders en faalangsttrainers die betekenisvol willen zijn voor leerlingen in examenklassen

Inclusief het boek 'Van examenvrees naar examenfeest' (Kim Oonk)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Trauma's in de klas, omgaan met onderwijs aan getraumatiseerde (vluchtelingen) leerlingen  [BIO 2.3,7 en SBU=7 uur]
1 maart 2018


Traumatische gebeurtenissen in de vroege kinderjaren verdwijnen niet, maar zijn als kindervoetafdrukken in cement en worden veelal het hele leven meegedragen.  (W. de Jong en A. de Jong)Kinderen kunnen na zo’n traumatische gebeurtenis gedragsproblemen vertonen als driftig, snel agressief worden, maar ook kunnen ze zich in zichzelf opsluiten. Ogenschijnlijk lijkt er dan niets aan de hand.Deze kinderen vragen van de leraar kennis en inlevingsvermogen, maar ook soms gedrag dat tegen je natuurlijk gevoel in gaat. Mishandelde kinderen, kinderen van ouders met psychiatrische problemen of een drank-/ drugsprobleem, maar ook een bepaalde categorie vluchtelingen zijn voorbeelden van ernstig beschadigde kinderen.Deze eendaagse training gaat in op achtergronden van deze leerlingen, het waarneembare en niet waarneembare gedrag en geeft de leerkracht handreikingen voor professioneel leraar gedrag. 
Trainer: Peter Mol (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die met jongeren werkt

Inclusief het boek Trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief (Martine Delfos)

Kosten: € 250,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Motiverende gespreksvoering in het onderwijs  [SBU= 14 uren, BIO 1,2,6,7]
5 maart, 22 maart 2018


“De leerling met de hakken in het zand en jij met de handen in het haar? In deze training ontdek je hoe je als docent, mentor en begeleider van leerlingen een vruchtbare communicatie bevordert” .Wat zou er gebeuren als je de leerling die ongemotiveerd is, volstrekt serieus neemt? Tijdens deze tweedaagse praktijktraining ontdek je op praktische wijze dat je om een individuele leerling te motiveren, moet beginnen te onderzoeken wat de leerling motiveert om iets niet te doen. Je start dan niet met het probleem voor ogen, maar met hoe het nu is. Je begint met verbinding maken met de werkelijkheid van de leerling en bent bereid je eigen werkelijkheid even te laten rusten. Elke leerling heeft, ook al lijkt dat aan de oppervlakte soms niet zo, vooral behoefte aan verbinding met volwassenen die zonder oordeel een connectie aan durven te gaan, ook als het wringt. Wanneer  het lukt om weerstand te accepteren als een gegeven, ontstaat er vaak ruimte om samen met de leerling ambivalentie t.a.v. verandering te onderzoeken en de mogelijkheden van de leerling voor nieuw gedrag te verkennen. Een leerling wil namelijk best veranderen, hij wil alleen niet veranderd worden. Deze tweedaagse ga je stap voor stap werken met de uitermate bruikbare werkwijze van de motiverende gespreksvoering 
Trainer: Petra Nijdam (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Voor iedereen die werkt met jongeren vanaf 8 jaar

Inclusief het boek 'Hakken in het zand' (Ivo Mijland en Petra Nijdam)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Radicalisering in de klas  [BIO 2, 6 en 7; SBU=6 uren]
7 maart 2018


“Jannie brengt op humorvolle en concrete wijze een heel zwaar onderwerp dichterbij. Ik heb ontdekt dat ik de ander moet ontmoeten, om met jongeren te werken die er andere ideeën op na houden.”Dat jongeren kunnen radicaliseren is niet nieuw. Op zoek naar hun identiteit, zijn ze soms vatbaar voor extreme denkbeelden. Toch lijkt er steeds meer een ‘markt’ om jongeren naar extremistische groeperingen te lokken. Wat drijft jongeren om IS te romantiseren? Waarom sluiten pubers aan bij extreem rechtse groeperingen? Wat maakt dat ze een brandbom tegen een moskee gooien? En hoe komt het dat ze zich gerechtigd voelen om homo’s in elkaar te slaan? Tijdens deze praktijkdag neemt Jannie Limburg de deelnemers mee in een driesporenreis. Waarom radicaliseren jongeren? Hoe herken ik de eerste signalen van radicalisering? En hoe kan ik als leraar betekenisvolle interventies plegen om de jongeren te ontmoeten en te erkennen, om ze zo te ontmoedigen hun extreme reis voort te zetten. Deze dag helpt je om bruggen te bouwen, op het moment dat de verschillen groter worden.
Trainer: Jannie Limburg (overzicht van alle trainers)
Voor wie: voor iedereen werkzaam in het VO en beroepsonderwijs

Inclusief twee praktische e-books: 'Idealen op drift' en 'Puberaal, lastig of radicaliserend'

Kosten: € 225,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Basisonderwijs: Effectieve leerlingbesprekingen hebben zichtbaar effect  [Bio 4,5,6,7 en SBU: 7 uren]
7 maart 2018


Let op: Dit is een specifieke training voor het BO!"Bij passend onderwijs hoort een effectieve leerlingbespreking. Wat is daar nog veel winst te halen".Bij effectieve leerlingbesprekingen worden signalen van gedrags- en leerproblemen omgezet in afspraken over het handelen van leerlingen, ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders en de IB-er.Effectieve leerlingbesprekingen leiden tot constructief handelen en kenmerken zich door: regelmaat, systematiek, betrokkenheid, actualiteit en perspectief. Naast de besprekingen zijn juist ook de zorgvuldige voorbereiding, de opbrengstgerichte acties en de evaluaties van essentieel belang in het systeem van leerlingen volgen. In deze training benaderen we deze leerlingbesprekingen vanuit een contextuele visie. Daarbij neemt de invloed van de verbinding tussen de context op school én de context thuis een belangrijke plek in bij de ondersteuning van elk kind in de school.Zeker niet altijd heeft de bespreking van de leerling tot resultaat dat er ook zichtbaar wat verandert bij de leerling. Dan is er meer nodig in de samenwerking tussen thuis en school om te komen tot de kern van de problemen. Vanuit contextuele thema’s kijken we hoe die gedeelde verantwoordelijkheid een passende plek krijgt in het bespreken van leerlingen.Daarnaast worden in een leerlingbespreking de begeleidingsbehoeften van de leerkrachten of leerlingbegeleiders besproken. Dit vraagt om een professionele houding van de IB-er om leerkrachten effectief te begeleiden in het reflecteren van eigen handelen en versterken van opbrengstgericht werken en persoonlijke attitude.    Een training waarin de contextuele attitude binnen leerlingbesprekingen centraal staat! 
Trainer: Esther Bressers (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Geschikt voor iedereen in het BO die te maken heeft met leerling besprekingen.

Inclusief het boek 'Naar nog effectievere leerlingbesprekingen' (M.Scholvinck en W.Meijer)

Kosten: € 225,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Herstelgericht werken in het onderwijs  [SBU 14 uren]
14 maart, 30 maart 2018

"De dader als bondgenoot. Wat een verrassende kijk op problemen op school. En het werkt echt!'


 


Herstelrecht zoekt naar dat wat mensen verbindt. De grootste overeenkomst tussen mensen die elkaar op scholen ontmoeten is dat zij een prettige en leerzame tijd willen doorbrengen op een plek waar zij er werkelijk toe doen. Conflicten worden op zo’n school tot een minimum beperkt, en wanneer zij zich voordoen nemen de betrokkenen samen de regie om ze goed op te lossen en af te handelen op een manier waar iedereen beter van wordt. De begeleider neemt daarin de rol op zich van Herstelcoördinator. Hij of zij schept de kaders en neemt de positie in van ‘dorpsoudste’ die werkt vanuit de overtuiging dat de betrokkenen zelf het beste weten wat voor hen de meest juiste oplossing is. Daders en slachtoffers zoeken naar wat de dader kan doen om de gevolgen van wat is misgegaan te herstellen om zo zijn plek in de groep weer te kunnen innemen. Hoe waardevoller de groep voor hem is, hoe groter zijn inzet om dit te bereiken. Dit maakt herstelrecht meer dan een manier om met conflicten om te gaan. Het is een manier van denken en handelen die ertoe leidt dat op alle niveaus gewerkt wordt een aan positief leer-, leef- en werkklimaat waarin straffen en schorsen tot maatregelen uit het verleden worden.  


 Trainer: Jan Ruigrok (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die met jongeren werkt

Inclusief het boek Handboek Herstelrecht in het onderwijs in plaats van schorsen

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Passend onderwijzen, Pedagogisch vakmanschap in de klas  [BIO 1/2/6/7, SBU=14 uren]
27 maart, 23 mei 2018


"Deze vakman heeft me laten ervaren dat onderwijs vakmanschap is, met pedagogisch tact als je belangrijkste gereedschap."Of passend onderwijs een succes wordt is voor honderd procent afhankelijk van het vakmanschap van de leerkracht, de leraar. Protocollen of ontwikkelingsprofielen vormen niet de basis van passend onderwijs. Het is de omgeving die de leerkracht creëert, de wijze waarop hij het gedrag van de leerling interpreteert, de manier waarop leerkracht en leerling met elkaar omgaan. Passend onderwijs gaat niet over leerlingen met een beperking, maar over het voorkomen van (gedrags-)problemen door het kind in alle leerlingen te zien. In deze training leert u uw vakmanschap te vergroten, onzinnige bureaucratische ballast te vermijden en uzelf bewust te worden van de(on-)mogelijkheden van passend onderwijzen.
Trainer: Peter Mol (overzicht van alle trainers)
Voor wie: mentoren, leerlingbegeleiders/IB'ers, docenten/leerkrachten in het PO en VO

Inclusief voor iedere deelnemer het boek: Pedagogisch vakmanschap in de klas (Peter Mol)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Verdiepingstraining Echtscheiding en school: een verbindende kans  [1, 2, 6 en 7 SBU=14 uren]
27 maart, 10 april 2018

“Hoe hebben we aandacht op onze school voor leerlingen van gescheiden ouders?  Je leert hoe je deze  leerlingen kunt begeleiden in groepsverband of individueel”.


 


Deze training is een vervolg op de 2-daagse training Echtscheiding en School: een verbindende kans. Deelnemers die elders ervaring rondom dit onderwerp hebben opgedaan, kunnen natuurlijk ook deelnemen.  Jongeren die meegedaan hebben met een groepstraining rondom echtscheiding blijken hier echt baat bij te hebben. In deze tweedaagse kijken we hoe we deze training op school op kunnen zetten en besteden we veel aandacht aan de praktische uitvoering van de training.


 


Na deze training ben je in staat om een groepstraining op te starten, leerlingen zowel  individueel als ook in groepsverband te begeleiden, weet je wat belangrijk is in het contact met ouders en stiefouders en kun je op je eigen school andere docenten coachen in het contact met leerlingen van gescheiden ouders en met de ouders zelf. Trainer: Leendert van Genderen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: leerkrachten PO en docenten/begeleiders VO

Inclusief de map gedeeld verdriet (R. Fiddelaers)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.De kracht van aandacht  [SBU 7 uren]
9 april 2018


“Waarom geven we zoveel aandacht aan de dingen die we niet willen zien? Deze dag leerde ik hoe het anders kan (of eigenlijk moet). Ieder kind (en iedere collega) is de hele dag op zoek naar aandacht. Als je als mens aandacht krijgt, besef je je dat je bestaat. Het liefst krijgen we als mens positieve aandacht. Het is immers fijn om gewaardeerd te worden en geliefd te zijn bij de ander. Helaas hebben de meesten van ons een nogal ineffectieve bug in het brein: we zijn uitermate zuinig in het geven van positieve aandacht. We hebben de onbewuste overtuiging dat het niet normaal is om dat wat ons bevalt ook steeds te benoemen naar de ander en naar onszelf. We weten dus dat positieve aandacht goed is, maar vervolgens negeren we dit weten op een onverstaanbare wijze. Tijdens deze dag leer je goochelen met aandacht. Je ontdekt hoe je met positieve aandacht geven, ontvangen en vragen een onwaarschijnlijk groot verschil kunt maken in jouw werk met jongeren. 
Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Iedereen die met jongeren werktKosten: € 225,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Psychopathologie, óók in school (een positieve kijk op Passend Onderwijs)  [BIO 2, 5, 6 en 7, SBU=21 uren]
10 april, 29 mei, 7 juni 2018

"De meest autistische mens is de mens die geen contact kan maken met de autistische mens. Tijdens deze training leer je hoe anders zijn is, in plaats van dat je hoort hoe je anders 'gewoon' kunt maken."


 


Voor met name leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren is het belangrijk basiskennis te hebben over psychopathologie. Veel leerlingen bewegen zich met hun persoonlijkheidsontwikkeling in dit gebied. Herkenning en benoeming van deze zware problemen zijn van belang om (bijvoorbeeld binnen zorgteams) op een juiste manier deze leerlingen te bespreken en te verwijzen. Na deze driedaagse training herken je psychopathologie bij leerlingen en weet je hoe er als leerlingbegeleider mee om te gaan in school.Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: leerlingbegeleiders, zorgcoördinatoren, intern begeleiders, teamleiders en mentoren

Inclusief het handboek ' Kleine psychopathologie in school' (Wim van Mulligen, Ivo Mijland en Ard Nieuwenbroek) en 'Ik ben toch té gek!' (Ivo Mijland)

Kosten: € 690,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Supervisie Transactionele Analyse  []
11 april 2018


Let op: uitsluitend voor studenten die de basisopleiding ‘Transactionele Analyse in contextueel perspectief’ hebben gevolgd Ruim honderd studenten volgden de afgelopen jaren de korte opleiding ‘Transactionele Analyse in contextueel perspectief’. Een inspirerende reis die zorgt voor een andere kijk op leerlingen, collega’s én jezelf. De bekende termen uit TA zorgen doorgaans voor een nieuwe kijk op de werkelijkheid. Script, dramadriehoek, egoposities, spel, polariteiten en OK-corral. Hoewel de theorie van Berne ontzettend praktisch en helder is, kan het in de praktijk soms akelig tegenvallen om het goed toe te passen. Daarom organiseert Ortho Consult vanaf dit schooljaar supervisiedagen o.l.v. Ivo Mijland. Tijdens een supervisiedag staan jouw vragen uit de praktijk centraal. Ivo Mijland zal er vanuit TA en contextuele leerlingbegeleiding met de groep mee aan de slag gaan. Door stukjes theorie nog eens te herhalen, door hypotheses te maken en deze te oefenen of door nieuwe theorie vanuit TA te koppelen aan de vragen. Er is geen programma. Het programma wordt bepaald op de dag zelf. Je kunt deelnemen aan twee supervisiedagen per kalenderjaar. Het staat vrij om deel te nemen aan één of aan beide dagen. 
Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Deelnemers moeten basisopleiding TA hebben gevolgd

Inclusief lunch en werkmateriaal

Kosten: € 195,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Mentoraat in 1 dag  [BIO 1,2,6 en 7/SBU 7 uren]
16 april 2018


Word jij volgend jaar voor het eerst mentor? En kun je daar wel wat inspiratie voor gebruiken?Ortho Consult biedt dit jaar een echte praktijkdag aan: mentor in 1 dag. Uiteraard kunnen we je in 1 dag niet hetzelfde bieden als in onze opleiding tot mentor. Maar we kunnen je wel de weg wijzen en praktisch laten ervaren waar jouw mentorleerlingen straks op zitten te wachten, Tijdens deze dag ontdek je samen met mentoren van andere scholen wat er allemaal bij deze leuke taak komt kijken. Onze trainers bieden je een handvol inspiratie. Want hoe je het schooljaar start in de eerste week na de zomer, heeft grote invloed op het hele jaar samen met jouw mentorklas. En met de juiste vragen, kun je heel wat gesprekstijd winnen. Tijdens deze dag maak je kennis (en ontvang je) onze handboeken en werkvormenboeken. Een boekenpakket t.w.v. 122 euro! Zodat je na deze dag op je gemak je programma, je doelen en je aanpak als mentor kunt voorbereiden. Met alle praktische handvatten die je tijdens deze dag krijgt, vormen de boeken en de trainingsdag een uniek vat aan kennis en inspiratie.Na deze dag krijg je (nog meer) zin in jouw nieuwe uitdaging. Op deze dag leg jij de basis voor goed mentorschap. Word jij de leukste mentor van jouw school?
Trainer: Kim Oonk (overzicht van alle trainers)
Voor wie: Mentoren VO

Inclusief het Handboek voor Elke Mentor, Handboek Positieve groepsvorming, Energie voor elke mentor (deel 1 t.m 4)

Kosten: € 345,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Positieve groepsvorming: een onderschatte noodzaak  [BIO 1, 2, 6 en 7 SBU= 14 uren]
5 juni, 20 juni 2018


"In positieve groepen wordt beter gepresteerd en minder gepest. Een preventieve blik op hoe je klas kunt begeleiden, vanaf dag 1."Deze training biedt zeer bruikbare nieuwe inzichten voor leerkrachten en mentoren die in het nieuwe schooljaar direct positieve invloed willen uitoefenen in het groepsdynamische proces. Kenmerkend voor groepen, is dat er vanaf de eerste minuut een bijzonder onbewust proces plaatsvindt tussen de individuen die samenkomen. Dit onzichtbare proces kan tot leuke en minder leuke klassen leiden. Wat niet iedereen weet, is dat je het onzichtbare proces in de groep kunt sturen door bewuste keuzes te maken binnen het proces. Het begin van het schooljaar is het gouden moment om een klas positief te starten. Deze tweedaagse training gaat in op de kennis over groepsdynamieken en geeft zeer concrete handvatten om de start met je leerlingen veilig te laten verlopen. Investeren in het groepsproces is goed voor de sfeer, maar zeker ook voor het leerrendement gedurende het schooljaar. Deze training omvat twee dagen en vindt plaats in Utrecht.
Trainer: Jac.Giesen (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die met kinderen in groepen werkt

Inclusief het boek 'Handboek positieve groepsvorming (Maya Bakker en Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Proeverij contextueel werken  [BIO 1, 2, 5, 6 en 7, SBU=14uren]
25 juni, 26 juni 2018


"Nu snap ik waarom mijn collega zo enthousiast is over de tweejarige opleiding contextuele leerlingbegeleiding. Ongelofelijk interessante materie."Ortho Consult timmert al zeventien jaar aan de weg als opleidingsinstituut, waarbij we steeds vertrekken vanuit de contextuele visie, zoals uitgewerkt door Ivan Böszörmenyi-Nagy. Elk jaar zit de tweejarige opleiding volgeboekt. Studenten maken een enorme progressie door, maar lopen ook tegen een struikelpunt aan: hoe leg ik mijn teamleider of collega uit wat contextueel werk eigenlijk is. Want soms lijkt het op tovenarij. Mensen die contextueel kijken naar leerlingen, zien andere dingen en doen daardoor ook andere dingen. Om iets van die magie te gunnen aan iedereen die geen tijd heeft voor een tweejarige opleiding, verzorgt één van de drie opleiders (Ivo Mijland) een tweedaagse proeverij. In twee dagen maak je kennis met de kracht van de contextuele benadering. Deze praktijktraining wordt gegeven in Utrecht. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Een uitstekende manier om de zomervakantie geïnspireerd te beginnen.
Trainer: Ivo Mijland (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die kennis wil maken met de contextuele benadering of wie de theorie nog eens praktisch wil herkaderen

Inclusief het boek 'Ik ben toch té gek!' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Succesvol werken met sociale vaardigheden in school  [BIO 2 ,6 en 7, SBU=32 uren]
31 oktober, 14 november, 28 november, 12 december 2018 & 16 januari 2019

"Deze training staat al sinds 1999 op onze agenda. Met elk jaar louter enthousiaste reacties."


 Een deel van de leerlingen op elke school kampt met een tekort aan sociale vaardigheden en is minder weerbaar. Soms komt dat tot uiting in onaangepast of grensoverschrijdend gedrag. Een andere keer vallen deze leerlingen juist helemaal niet op, of zijn angstig, stil of teruggetrokken. Het zijn veelal leerlingen met onvoldoende zelfvertrouwen, eigenheid, zelfafbakening en zelfvalidatie. Op veel scholen is het vanzelfsprekend om deze groep leerlingen een groepstraining 'Sociale vaardigheden of Sociale weerbaarheid' te laten volgen. Een belangrijk doel van deze begeleiding is ook de rol en betekenis van ouders bij de sociaal-emotionele ontwikkeling en het gedrag te onderzoeken. Dit vraagt om een trainershouding vanuit contextueel perspectief. Deelnemers leren in deze praktijktraining hoe leerlingen te diagnosticeren voor een training op school, hoe een training methodisch te geven in passende samenwerking met ouders en deze te borgen binnen de school. Het ontwikkelen van een persoonlijke trainersattitude staat daarbij centraal!
 
Trainer: Esther Bressers (overzicht van alle trainers)
Voor wie: leerkrachten, intern begeleiders, mentoren, leerlingbegeleiders die opgeleid willen worden tot “Trainer sociale weerbaarheid” voor leerlingen in het VO en bovenbouw PO

Inclusief voor iedere deelnemer het handboek 'Training Sociale vaardigheden' ( Esther Bressers en Kim Oonk)

Kosten: € 1.095,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Sexting op school, van prive tot publiek  [1,2,7 en SBU 7 uren]
5 november 2018


‘’Eye opener, had geen weet van de enorme impact die het gebruik van sociale media kan hebben’’.De praktijk is duidelijk. Projecten mediawijsheid en lessen nettiquette voorkomen niet dat leerlingen sexy foto’s van zichzelf verspreiden of intieme beelden sturen aan hun verkering. Voor sommige pubers heeft de privacy van klasgenoten maar weinig waarde, dat blijkt wel als de hele school kan meekijken naar de blote borsten of schaamstreek van een medeleerling. De schoolgemeenschap gonst en gist. Wat staat de school te doen in zo’n geval? Aan de hand van waargebeurde situaties krijgt u de do’s en don’ts mee voor een aanpak op uw eigen school, voor begeleiding van uw mentorklas en voor begeleiding van individuele betrokkenen.
Trainer: Anke Visser (overzicht van alle trainers)
Voor wie: mentoren/leerlingbegeleiders en schoolleiders VO

Inclusief het boek Handboek Alles over Pesten (Jan Ruigrok, uitgeverij Quirijn)

Kosten: € 225,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Meer motivatie in de klas  [BIO 1, 2 en 7 SBU=14 uren]
11 december, 12 december 2018


"Wat een energie heb ik gekregen van al die nieuwe ideeën. En geweldig die tien praktijkprincipes die leerlingen motiveren. Ze werken echt!"Herken je deze voorbeelden?

De leerlingen letten niet goed op.

Er wordt gezucht tijdens jouw uitleg.

Een leerling vraagt: waarom moeten we dit kennen meneer?Ongemotiveerde leerlingen. Op school wordt van alles geprobeerd om deze groep leerlingen in beweging te krijgen. Soms met resultaat, vaak met het idee aan een dood paard te trekken. In deze eendaagse praktijkdag gaan we op praktische wijze kijken naar het begrip motivatie in de klas. De deelnemers krijgen een serie handvatten om ongemotiveerde leerlingen in beweiging te krijgen. Niet door de leerling te veranderen, maar door zelf met frisse nieuwe ideeën je lessen voor te bereiden. Deelnemers ontdekken hoe veel invloed ze ZELF kunnen uitoefenen op het motivatieprobleem van de ANDER waar ze last van hebben. 
Trainer: Maarten Van de Broek (overzicht van alle trainers)
Voor wie: iedereen die werkt met jongeren

Inclusief het boek 'Leerbereidheid van leerlingen aanwakkeren' (Maarten Van de Broek) en 'De Motivatiewaaier' (Ivo Mijland)

Kosten: € 450,00 (2018)
Inschrijven: Inschrijven is mogelijk via het inschrijfformulier voor de Landelijke Praktijktrainingen®.Mentor is een deel van het beroep leraar. Hier vind je trainingen die helpen om het mentoraat op school deskundig te houden en te maken.